Vill du ändra en låst insättningsgräns?

När du spelar hos oss vill vi att du mår bra, att du har koll på ditt spelande och att du inte satsar mer pengar än vad din ekonomi klarar av.  

Det innebär att vi i vissa fall kan sänka och låsa din insättningsgräns per månad utifrån din senast taxerade inkomst hos Skatteverket (offentliga uppgifter).  

Så ansöker du om höjd månadsgräns 

Om du vill ha en högre gräns per månad behöver du skicka in underlag som visar att du har ekonomisk förmåga för en högre gräns. Det kan till exempel vara: 

  • Kontoutdrag med information om sparande på bankkonto, i aktier eller fonder.  
  • Dina tre senaste lönespecifikationer (om du fått arbete sedan föregående inkomstår eller om du får lön från ett företag utomlands).

Skicka kopior av underlagen till kontakt.svs@svenskaspel.se eller till AB Svenska Spel, Utredningsgruppen, 621 80 Visby.

Kom ihåg att kontrollera dina kontaktuppgifter hos oss eftersom vi kommer att höra av oss till dig per mail eller sms när vi har tittat på din ansökan.

För dig som spelar på Vegas 

Vilka gränser gäller för mig som är under 20 år? 
Du som är under 20 år kan sätta en gräns på max 1000 kr.  

Varför finns det ett tak på 5000 kr per vecka på Vegas? 
För att minska risken att spela för mer än man har råd med har alla som spelar Vegas ett tak på 5 000 kr per vecka. Taket är beslutat av regeringen och gäller från 1 mars 2023. Du kan inte ansöka om ett högre tak per vecka.  

Varför har jag fått ett tak per månad på Vegas? 
Spelare som någon gång satt en gräns på mer än 10 000 kr får utöver ett tak per vecka på 5000 kr också ett tak per månad baserat på sin ekonomiska förmåga. 

Om du vill ha ett högre tak per månad behöver du skicka in underlag som visar att du har ekonomisk förmåga för ett högre tak. Läs mer i avsnittet ”Så ansöker du om höjd insättningsgräns per månad”. 

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får.

Min gräns är sänkt och låst – varför? 
Om vi sänkt och låst din insättningsgräns är det utifrån din senast taxerade inkomst hos Skatteverket. Samma sak gäller om du spelar på Vegas men där har du en förlustgräns istället för insättningsgräns. 

Kan jag ändra en låst gräns? 
Du kan inte själv ändra en låst gräns men om du vill kan du ansöka om en högre gräns per månad. Det gäller även dig som är under 20 år.  

Varför har ni låst mina dag-, vecko- och tidsgränser?  
Det sker automatiskt när insättningsgränsen blir låst. Om du vill höja någon av dina tidsgränser kan du göra det genom att skicka ett mail till: kontakt.svs@svenskaspel.se Beskriv vilken gräns du vill ändra och till vad. Kom ihåg att skicka med ditt personnummer. 

Om jag ansöker om höjd insättningsgräns per månad – när börjar min nya gräns att gälla? 
Din nya insättningsgräns per månad börjar gälla den 4:e nästa månad. 

Om jag ansöker om höjd förlustgräns per månad på Vegas – när börjar min nya gräns att gälla? 
Din nya förlustgräns per månad börjar gälla den 1:a nästa månad. 

Vad betyder egentligen ekonomisk förmåga?
Ekonomisk förmåga beskriver om du har råd att spela för det du vill spela för. Den baseras först och främst på din senast taxerade inkomst. 

Om du ansöker om en högre gräns baseras din ekonomiska förmåga också på det underlag du skickat in. Exempel på underlag är kontoutdrag med information om sparande på bankkonto, i aktier eller fonder. Det kan också vara dina tre senaste lönespecifikationer (om du fått arbete sedan föregående inkomstår eller om du får lön från ett företag utomlands).  

Vad innebär det att ni sätter min insättningsgräns utifrån min ekonomiska förmåga? 
Om vi bedömt din ekonomiska förmåga betyder det att din gräns inte kan vara högre baserat på din senast taxerade inkomst hos Skatteverket. 

Om du vill ha en högre gräns kan du ansöka om ändrad gräns. Läs mer i avsnittet ”Så ansöker du om höjd insättningsgräns per månad”.  

För dig som är under 20 år 

Vilka gränser gäller för mig som är under 20 år? 
Du som är under 20 år kan sätta en gräns på max 1000 kr.  

Varför är gränsen satt till 1000 kr för mig som är under 20 år? 
Unga personer är en grupp som har en förhöjd risk för att utveckla spelproblem och behöver enligt Spellagen därför skyddas extra mycket. Lägre spelgränser minskar risken för både skuldsättning och riskspelande.  

För dig som spelar tillsammans med andra 

Om du vill spela med andra finns det en tjänst som heter just ”Spela Tillsammans”. Här kan du enkelt skapa ett lag och bjuda in de du vill spela med. När ni använder tjänsten är det varje enskild spelare som själv sätter in pengar till laget och varje enskild persons insättningsgräns som påverkas. 

Läs mer och skapa ditt lag här.