Regler och villkor - Känslan av Bingo

För att delta i tävlingen måste du vara minst 18 och lämna in din motivering under perioden 22/10-2018 – 29/10-2018.

Vinstplan:

1:a-5:e: En tavla (Till ett värde av ca 500 kr)

Tävlingen pågår till och med måndag 29 oktober 2018. Vinnarna kontaktas efter avslutad tävling via e-post och/eller telefon under perioden 29/10-4/10. Får Svenska Spels jury inte tag i vinnaren inom 24 timmar efter avslutad tävling går vinsten vidare till en annan tävlande. Anställda på Svenska Spel och dess dotterbolag får ej delta i tävlingen.

Du ansvarar för att bidraget är ditt eget. Svenska Spel förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot upphovsrätten eller som Svenska Spel anser är olämpliga. Namn, postort och vinnande bidrag kan komma att publiceras i Svenska Spels egna kanaler; Facebook, Twitter, Instagram och på svenskaspel.se.

Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som deltagaren har lämnat till Svenska Spel i samband med tävlingen kommer att registreras av Svenska Spel i syfte att administrera tävlingen. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut till tredje man, med undantag för eventuellt biträde avseende hantering av tävlingen, publicering på Internet och för distribution av pris. Uppgifterna kommer att raderas efter att tävlingen har slutförts.

För information om vilka personuppgifter som behandlas, och för rättelse av felaktiga uppgifter, kan deltagaren kontakta Svenska Spels kundservice enligt nedan. Deltagaren medger att Svenska Spel använder bidraget i syfte att marknadsföra tävlingen och liknande tävlingar i exempelvis banners på Internet. Juryns beslut kan ej överklagas. Om Svenska Spel misstänker någon deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller Svenska Spel sig rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen.

Priset kan inte bytas mot kontanter eller andra vinster. Ersättning för ej utnyttjad vinst utgår ej. Vinsten redovisas som inkomst av tjänst till Skatteverket och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Ansvarig tävlingsledare: Linda Backlund (Svenska Spel)
Jury: Joakim Ulfvebrand(Svenska spel), Linda Backlund (Svenska Spel) och Adam Christiansson (Svenska spel).

Vid frågor kontakta på Svenska Spel 0770-11 11 11 eller via svenskaspel.se. Glöm inte att uppge vilken tävling det gäller. Genom att skicka in ditt bidrag godkänner du ovanstående regler/villkor.