Tävlingsregler EM-actionhjältar

För att delta i tävlingen måste du vara 18 år. Tävlingen pågår till och med 22 juni klockan 23:59 och tre vinnare kommer att utses. Vinstvärde 1250 kr/actionfigur. Vinnarna kontaktas efter avslutad tävling via e-post/telefon. Får Svenska Spels jury inte tag i vinnaren inom 24 timmar efter avslutad tävling går vinsten vidare till nästa vinnare. Namn, postort, bidrag kan komma att publiceras på www.svenskaspel.se och andra internetforum till och med 2018-01-01

Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som deltagaren har lämnat till Svenska Spel i samband med tävlingen kommer att registreras av Svenska Spel i syfte att administrera tävlingen. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer, med undantag för publicering på internet, inte att lämnas ut till tredje man. Uppgifterna kommer att raderas efter att tävlingen har slutförts. Vinnarna publiceras på svenskaspel.se senast 1 juli.

För information om vilka personuppgifter som behandlas, och för rättelse av felaktiga uppgifter, kan deltagaren kontakta Svenska Spels kundservice enligt nedan. 

Juryns beslut kan ej överklagas. Anställda på Svenska Spel och dess dotterbolag får ej delta i tävlingen. Om Svenska Spel misstänker någon deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller Svenska Spel sig rätten att utesluta personen i fråga från tävlingen. Priset är personligt och kan inte bytas mot kontanter eller andra vinster. Om priset av någon anledning inte kan utnyttjas, tillfaller det Svenska Spel. Ersättning för ej utnyttjad vinst utgår ej. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinsten redovisas som inkomst av tjänst till Skatteverket.

Ansvarig tävlingsledare: Eva Evesjö (Svenska Spel) Jury: Eva Evesjö (Svenska Spel) och Max Hafeldt (Jung Relations).
Vid frågor kontakta på Svenska Spel 0770-11 11 11 eller via svenskaspel.se. Glöm inte att uppge vilken tävling det gäller.

Genom att skicka in ditt bidrag godkänner du ovanstående regler/villkor.