Villkor

Camp Sweden C/O-kit består av clapper, ansiktsmask, solskärm, girlang, tipslapp, dörrskylt och engångstatueringar.

Beställning och utskick av Camp Sweden C/O-kit pågår så länge de finns kvar, dock längst till och med 22 juni 2016 kl. 23:59. Det finns ett begränsat antal EM-paket att beställa. För att beställa EM-paketet måste du vara över 18 år.

Genom att beställa Camp Sweden C/O-kit godkänner beställaren att de personuppgifter som beställaren har lämnat till Svenska Spel i samband med tävlingen kommer att registreras av Svenska Spel i syfte att administrera utskicken. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut till tredje man. Uppgifterna kommer att raderas efter att Camp Sweden C/O-kiten har skickats ut.

För information om vilka personuppgifter som behandlas, och för rättelse av felaktiga uppgifter, kan beställaren kontakta Svenska Spels kundservice enligt nedan.

Svenska Spel skickar EM-kitet till den adress som angetts i beställningen och tar inte något ansvar för en felaktig adress.

Om Svenska Spel misstänker att någon beställare saboterar eller för andra oegentligheter förbehåller Svenska Spel sig rätten att utesluta personen i fråga. Camp Sweden C/O-kitet är personligt och kan inte bytas mot kontanter eller andra vinster.

 Värdet på varje paket uppgår till cirka 70 kronor.

Svenska Spel ansvarar inte för Camp Sweden C/O-kitets funktion eller användningsområde.

Vid frågor kontakta på Svenska Spel 0770-11 11 11 eller via svenskaspel.se. Glöm inte att uppge att det gäller Camp Sweden C/O.

 Genom att skicka in din beställning godkänner du ovanstående regler/villkor.